Седмица номер 52 от година 2022
Декември през 2022 има 31 дни. Той започва във Четвъртък, 01. Декември и завършва в Събота, 31. Декември.
<< 20212023 >>

Всички номера на седмици 2022

СН 1 СН 2 СН 3 СН 4 СН 5 СН 6 СН 7

СН 8 СН 9 СН 10 СН 11 СН 12 СН 13 СН 14

СН 15 СН 16 СН 17 СН 18 СН 19 СН 20 СН 21

СН 22 СН 23 СН 24 СН 25 СН 26 СН 27 СН 28

СН 29 СН 30 СН 31 СН 32 СН 33 СН 34 СН 35

СН 36 СН 37 СН 38 СН 39 СН 40 СН 41 СН 42

СН 43 СН 44 СН 45 СН 46 СН 47 СН 48 СН 49

СН 50 СН 51 СН 52 СН 53

Виж всички календарни седмици

